Selecteer een pagina
Als productieleider in een actieve samenwerking met het projectteam van Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) zijn we tot een fantastisch eindfeest gekomen. ABdK wilde een punt zetten achter een saneringstraject van 15 jaar, een komma plaatsen, een stokje overdragen, maar bovenal: alle betrokkenen en partners bedanken voor het vertrouwen en dit samen vieren !

Het succes van een onvergetelijk feest, zoals Plein Publiek, is een gedegen start-up. Eén belangrijke spelregel ontbreekt nooit bij een startup; Voor écht alle betrokkenen, hebben we inspiratiesessies georganiseerd en iedereen mocht mee-denken en -bouwen aan een onmisbaar draagvlak voor het festival Plein Publiek én het Magazine ‘Wij, actief in de Kempen’.

Trots zijn we op de samenwerking met het ABdK-Team, bewoners, (buurt)verenigingen, bestuurders, partners, provincies, waterschappen, COA en alle betrokken gemeenten uit de regio.